Bemutatkozás

A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF), a Gyulafehérvári Főegyházmegye területén az ifjúsági pasztorációt koordináló szervezet.

Szolgálatunkat a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség megbízásából végezzük.

Logónkon Jézus és barátai, a fiatalok.
Ő minden korok, minden fiataljának sorsát szívén viseli.
Hisszük, hogy Erdély ifjúságát és közösségeit rajtunk keresztül is meg akarja szólítani.
Jelszavunk: „Fiatalok a fiatalokért!”

Küldetésünk

Az egyházmegyénk területén élő 14–30 év közötti római katolikus vallású fiatalokat meghívjuk arra, hogy öntudatos, hitüket megélő, a társadalomban hivatásukat felelősségteljesen vállaló felnőttekké váljanak.

Hogyan dolgozunk?

Lehetőséget biztosítunk személyes találkozásra Istennel, és igényt ébresztünk a fejlődésre, önismereti növekedésre. Ehhez eszközként a személyes példát és tapasztalati tanulást használjuk.

Mindezt képzések, rendezvények szervezése, valamint közösségek építése, erősítése és szövetségbe hívása által, amelyek bevezetik a fiatalokat a szentségi életbe.

Szolgálatunkat hitüket megélő fiatal önkéntesek, ifjúsági lelkészek és papok bevonásával végezzük.

Keressük az együttműködést keresztény ifjúsági szervezetekkel, lelkiségi mozgalmak ifjúsági szolgálataival és szerzetesközösségekkel.

Értékeink

• Krisztus-központúság

• átláthatóság és számonkérhetőség

• szeretet és tisztelet (pozitív fegyelmezés)

• környezettudatosság

• igényesség

Szervezeti struktúránk

Ft. Csíki Szabolcs

ifjúsági főlelkész, a FIF elnöke

Döntéshozás

A FIF elsődleges döntéshozó szerve az Elnökség, melyet az elnök mellett az irodavezető, a gazdasági felelős és a szervezetfejlesztő alkotnak.

Az Elnökség munkáját segíti a FIF Tanács, amelynek meghívott fiatalok, illetve papok a tagjai. Szerepe irányban tartani a lelkészséget, külső meglátásokat hozva be a működéssel és a rendezvényekkel kapcsolatban. Évente kétszer van gyűlés.

Végrehajtás

Elkötelezett munkatársaknak hívjuk azokat a fiatalokat és papokat, akik a rendezvényeink főszervező-csapatát alkotják. Ők vállalják, hogy egy évre elköteleződnek egy adott rendezvény koordinálására. A programok mellett két további alkalommal találkozunk velük: év elején a munkatárstalálkozó alkalmával, míg év végén a hálaadás alkalmával.

Önkénteseink csapatát, azok a fiatalok alkotják, akik egy adott rendezvény lebonyolításában vállalnak szerepet. Megbízásuk a feladatuk elvégeztével lejár.

A FIF csapat

Az irodánk

Csíkszeredában – a Segédpüspöki Hivatal szomszédságában – a Petőfi Sándor utca 55. szám alatt található székhelyünk. Jelenleg négy alkalmazott munkatársunk dolgozik itt.

 

Az irodában dolgozók legfőbb feladata lelki és anyagi hátteret biztosítani a rendezvényeink számára. Noha programjaink és a tevékenységünk elsősorban fiatal önkéntesek munkájának eredménye, a szakmai alapot és az infrastruktúrát mindehhez az alkalmazottak igyekeznek megteremteni.

Borota Gábor

irodavezető

Ferencz Evelin

önkéntes koordinátor

Borka Botond

könyvelő

Szabó István

arculati felelős

Miklós Erik

1993–2019

Rád emlékezünk: a honlapjaink egykori programozójára, a mindig tettrekész önkéntesre, a zseniális zenészre, a nagyszerű barátra.

Hálásak vagyunk mindenért, amit tettél, kérünk járj közben értünk a Mennyei Atyánál is!