Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó

Legnagyobb rendezvényünk, melyet hagyományosan augusztus közepén szervezünk meg a csíksomlyói kegyhely közelében. Több száz 14 és 30 év közötti katolikus fiatal találkozása Isten jelenlétében, a Szűzanya lábánál. Öt napos táborjellegű rendezvény, ahol tanítások, előadások, beszélgetések, szentségimádás, sportvetélkedők, műhelyek, koncertek és még sok-sok egyéb program várja a fiatalokat.

Nézőpont

20 éven felüli fiatalok számára szervezett négy napos intenzív önismereti műhely. A Nézőpont keresztény nyári szabadegyetem az a hely, ahol felnőttként is fel lehet tenni a kérdéseket, ahol szabadon lehet gondolkodni, ahol ezt a korosztályt érintő, olykor tabunak számító témákról is lehet beszélgetni. A résztvevők itt közelebb kerülhetnek önmagukhoz és felnőttként élhetik meg hitüket, kapcsolataikat.

Resurrexit

Húsvéti nagy zenés rendezvényünk, ahol egyházmegyénk ifjúsági zenecsoportjai találkoznak évről évre. A fiatalok itt barátságokat köthetnek, tanulhatnak egymástól, valamint megtapasztalhatják a közös ünneplés és zenei szolgálat minden örömét. A Resurrexit három napja során lelki programok, játékok, valamint próbák váltják egymást. A rendezvény lezárása és csúcsa egy ünnepi szentmise, ahol a zenecsoportok közös szolgálatukkal dicsőítik Istent és hirdetik az örömhírt: Krisztus feltámadt!

Teljes Szívvel

A Jézus nevében összegyűlt közösségek igazi kincsek. Tudjuk és látjuk, hogy a közösségben megélt hitnek megtartó és itthontartó ereje van. Ezért számunkra igen fontosak egyházmegyénk ifjúsági csoportjai. A Teljes Szívvel ifjúsági vezetőképzés célja, hogy ezeket az ificsoportokat kompetens, felkészült fiatalok vezessék. A képzés hét hétvégéje során példamutató szakemberek gondozzák a résztevőket, hogy megerősödjenek hitükben és fejlődhessenek pl. bibliaismeret, vezetői kompetenciák, önismeret terén.

Teljes Szívvel Forte

A plébániai zenecsoportok vezetőit, vagy leendő vezetőit megszólító képzésünk célja, hogy az ifjúsági zenekarok Istenhez méltó, minőségi zenével szolgáljanak templomainkban. A Teljes Szívvel Forte ifjúsági zenecsoportvezető-képzés négy területen kívánja fejleszteni a résztvevőket: zene, liturgika, csoportvezetés, önismeret. Az a tapasztalatunk, hogy a program hat hétvégéje során nem csupán új ismeretekkel és barátságokkal gazdagodnak a résztvevők, hanem lelki életük is új lendületet kap.

Teljes Szívvel Clerical

Fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsággal végzett munkánk tapasztalatait megosszuk a papokkal, kispapokkal. A négy napos szabadegyetem jellegű képzésen hangsúlyt fektetünk a résztvevők vezetői kompetenciáinak fejlesztésére, és a csapatban való gondolkodás elősegítésére. A program egyben kapcsolatépítés is papok, kispapok és a fiatalok között. Emellett célunk a rendezvénnyel az is, hogy a klérus tagjaival közösen gondolkozva tegyünk az ifjúságpasztorációért egyházmegyénkben.

Légy tűz!

Az Úr erőteljesen munkálkodik Erdély fiataljainak szívében – ezt tapasztaljuk a rendezvényeinken kivétel nélkül. Az önkénteseink, résztvevőink szívében meggyúló tüzet, pedig nem szeretnénk hagyni kialudni. Ezért imádkozunk hónapról hónapra különböző városokban, településeken a helyi fiatalokkal. Az Oltáriszentség előtt imádkozunk Erdély ifjúságáért és a papságért. Ugyanakkor kérjük és hívjuk Jézust, a Dicsőség Királyát, hogy vonuljon be minden városba és foglalja el szíveinkben az Őt megillető helyet.

Miklós Erik

1993–2019

Rád emlékezünk: a honlapjaink egykori programozójára, a mindig tettrekész önkéntesre, a zseniális zenészre, a nagyszerű barátra.

Hálásak vagyunk mindenért, amit tettél, kérünk járj közben értünk a Mennyei Atyánál is!